O NAMA

Novosadski humanitarni centar (NSHC) je neprofitna i dobrotvorna organizacija osnovana 1998. godine u Novom Sadu. Misija NSHC-a je da doprinosi stvaranju humanog društva kroz pružanje podrške ugroženim grupama, podsticanje aktivizma građana, istraživački rad i obrazovanje.

Više o radu NSHC-a možete naći na našoj internet strani.

Jedna od oblasti rada NSHC-a je promocija zdravlja kroz informisanje i zdravstveno vaspitanje mladih i opšte populacije.  Pored promocije reproduktivnog zdravlja i prava adolescenata, bavimo se zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja (u okviru Savetovališta za mlade) i promocijom zdravih stilova života.

Od 2004. godine NSHC je realizovao više projekata prevencije HIV-a i AIDS-a među marginalizovanim grupama u AP Vojvodini (Romi, izbeglice i drugo socijalno ugroženo stanovništvo) i projekata edukacije u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih. Internet strana „Važno je da znaš“ nastala je 2006. godine u okviru projekta podržanog od Sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Fondacije Partnerships in Health.

Uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) stranica je 2019. godine dobila novi izgled i funkcionalnost, kako bi bila što dostupnija mladima i onima koji rade sa mladima. Unapređenje sajta kao platforme za informisanje mladih je deo projekta „Pristup informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju od strane adolescenata – kvalitativno istraživanje“ koji NSHC realizuje od jula do novembra 2019. godine uz podršku UNFPA.

Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) poziva na ostvarivanje reproduktivnih prava za sve i podržava pristup širokom spektru zdravstvenih usluga u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja – uključujući dobrovoljno planiranje porodice, zdravstvenu zaštitu trudnica i porodilja i sveobuhvatno seksualno obrazovanje.

UNFPA deluje u više od 150 zemalja i teritorija u kojima živi velika većina svetske populacije, a misija ove organizacije je da obezbedi da svaka trudnoća bude željena, da svaki porođaj bude bezbedan i da se ostvare potencijali svake mlade osobe.

Kancelarija UNFPA u Srbiji je otvorena 2006. godine. Rad organizacije UNFPA u Srbiji je u skladu sa nacionalnim prioritetima, Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (2016-2020), Strateškim planom UNFPA za period 2014-2017 i evropskim integracijama kojima zemlja teži.

Postoje četiri glavna prioriteta kojima se UNFPA rukovodi u primeni pristupa zasnovanog na ljudskim pravima u svim svojim intervencijama i aktivnostima:

  1. pristup dostupnim, integrisanim zdravstvenim uslugama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja koje su kvalitetne i ispunjavaju standarde ljudskih prava
  2. viši nivo odgovornosti radi eliminisanja svih oblika diskriminacije
  3. osnažene marginalizovane grupe i
  4. razvoj populacionih politika zasnovanih na ljudskim pravima

Programske strategije uključuju zagovaranje, dijalog i savetovanje o politikama, izgradnju kapaciteta i upravljanje znanjem.

 

Izrada ovog sajta podržana je od strane UNFPA, a u okviru projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II”.

“Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II” realizuju kroz partnerstvo organizacija UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP i Vlade Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Opšti cilj projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II” je razvoj socijalnog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i eliminisanju nasilja protiv žena u Srbiji. Zajedničke akcije agencija UN i vladinih tela doprinose rešavanju problema porodičnog nasilja i nasilja u partnerskim odnosima, jačaju podršku ženama, devojčicama i njihovim porodicama, i stvaraju društvo koje ne toleriše nasilje.

Projekat se realizuje uz velikodušnu podršku Vlade Švedske.

NSHC - Novosadski humanitarni centar

www.nshc.org.rs

Pozovite nas

Gde smo

Arse Teodorovića 3

21000 Novi Sad

Pišite nam

13 + 15 =