SEKSUALNO I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH

Mladi imaju pravo na slobodan pristup proverenim i tačnim informacijama koje se tiču njihove seksualnosti, reproduktivnog zdravlja i prava. Što mladi više znaju, to više kontrole imaju nad svojim životima. Seksualnost mladih ne bi trebalo ni zabrinjavati, ni nametati, već prihvatiti kao prirodan deo svakog ljudskog bića.

STEPENICE LJUBAVI

Ljubav, seksualnost, identitet

Šta je seksualnost i kada ljudi postaju seksualna bića? Zašto se zaljubljujemo? Kakva je razlika između zaljubljenost i i ljubavi? Kako se u svemu tome snalaze momci, a kako devojke? Kada je pravo vreme za ljubav?

ŠTA, GDE, KAKO?

Reproduktivni organi

Šta je pubertet i zašto se događa? Kako izgledaju muški i ženski reproduktivni organi, i kakvu ulogu imaju? Kako nastaju jajne ćelije i spermatozoidi? Šta je sve potrebno da bi nastala trudnoća? Šta je kontracepcija?

TAJNE MORA

Ono o čemu se ne priča

Duboko ispod površine društvenih normi nalaze se „tajne mora” – teme o kojima se manje govori ili se uopšte ne govori. Zadatak seksualnog obrazovanja je da pronađe odgovarajuće reči i smanji predrasude, razreši nedoumice i pomogne u formiranju ispravnih stavova.

DOKTORE, SAMO DA PITAM

Reproduktivno zdravlje

Šta je reproduktivno zdravlje? Kako se sprečava neplanirana trudnoća? Zašto nastaje spontani pobačaj i kako se izvodi namerni prekid trudnoće? Kako izgleda pregled kod ginekologa, a kako kod urologa? Šta su polno prenosive infekcije i kako se sprečavaju?

SEKSUALNO OBRAZOVANJE

U znanju je moć

Zašto je seksualno obrazovanje važno i koji su mu ciljevi? Koji su argumenti za, a koji protiv? Kakvu ulogu imaju nastavnici, roditelji, vršnjačka grupa? Kako se promoviše reproduktivno zdravlje i čime se utiče na promenu ponašanja?

REPRODUKTIVNA PRAVA

U pravu si – imaš prava

Svi ljudi imaju pravo da uživaju u međusobno zadovoljavajućoj i sigurnoj vezi slobodnoj od prisile ili nasilja, bez straha od infekcije ili trudnoće, kao i da regulišu svoju plodnost bez negativnih ili opasnih posledica.

NSHC - Novosadski humanitarni centar

www.nshc.org.rs

Pozovite nas

Gde smo

Arse Teodorovića 3

21000 Novi Sad

Pišite nam

3 + 12 =